DVF Invest s.r.o.
Profil Kvalita Činnost Reference Kontakty

Kvalita

Jsme držitelem certifikátů ISO 9001/2009, ISO 14001/2005, ISO 18001/2008.

V přípravné fázi stavby

Ve fázi realizace stavby

Po dokončení stavbyPolitika společnosti DVF Invest s.r.o.

Vedení DVF Invest si uvědomuje význam dodávek stavebních technologií a stavebních celků pro uspokojování potřeb svých zákazníků. Mají-li dodávky plnit očekávání zákazníků, musí být uskutečněny v souladu se záměry vedení a to:

K zajištění realizace záměrů se vedení DVF Invest se zavazuje řídit společnost v souladu s platnými právními zákony a předpisy a:

Vedení DVF Invest se obrací na všechny pracovníky společnosti s výzvou:

Tato politika společnosti je závazná pro všechny pracovníky DVF Invest a za její plnění odpovídají pracovníci na všech stupních. Plnění zásad této politiky společnosti budeme vyžadovat od naších dodavatelů.

Ing. Michal Fizia
ředitel společnosti

DVF Invest s.r.o.